Terrorism

Efter terrorattackerna den 11 september 2001 har kampen mot terrorismen upptagit en allt större del av Förenta nationernas agenda. Säkerhetsrådet har antagit flera resolutioner, som syftar till att införa förbud mot att understödja grupper och människor som har koppling till terrororganisationer.

I säkerhetsrådet har frågan om terroristbekämpning diskuterats under lång tid och flera resolutioner har antagits. Resolution 1373 antogs den 28 september 2001 och innebär en uppmaning till alla medlemsstater att motarbeta finansiering av terrorism. Enligt denna resolution upprättades en särskild kommitté med uppgift att kontrollera efterlevnaden av resolutionen - Counter Terrorism Committee. Ytterligare FN-konventioner mot terrorism har utarbetats, för att täppa till eventuella luckor i tidigare konventionstexter och stärka det internationella samarbetet inom detta område.

För mer information om Förenta Nationernas arbete mot terrorism, se DagDok:

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-02-15