Mellanösternkonflikten

Konflikten i Mellanöstern har varit en av Förenta Nationernas huvuduppgifter alltsedan starten. Under de gångna decennierna har strider blossat upp vid flera tillfällen och FN har svarat genom att skapa ett maskineri för fred och säkerhet i regionen och utforma principer för en fredlig uppgörelse.

FN och fredsbevarande arbete

Redan 1948 övervakade FN:s första militära observationsgrupp vapenvilan, som säkerhetsrådet krävt under det första arabisk-israeliska kriget, och den första fredsbevarande styrkan upprättades i Mellanöstern under Suez-krisen 1956. För närvarande verkar tre fredsbevarande styrkor i området:

 1. UNTSO (Mellanöstern)
 2. UNIFIL (Libanon)
 3. UNDOF (Golan)

Säkerhetsrådet och Mellanöstern

Förenta Nationerna arbetar ständigt för en varaktig lösning på konflikten i Mellanöstern. Säkerhetsrådet har lagt grunden till en sådan lösning i två resolutioner 242 (1967) och 338 (1973). Rådet har genom åren tagit upp situationen i Mellanöstern och den palestinska frågan vid många tillfällen.

För att öka medvetenheten om situationen i Palestina och öka stödet för en fredlig lösning i regionen, skapades genom ett beslut i generalförsamlingen the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People.

FN:s hjälpinsatser

Flera FN-organ, fonder och program arbetar med insatser i Mellanöstern. En speciell koordinator, UNSCO - the Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process, har utsett av FN för att övervaka och samordna hjälpinsatserna.

FN-organ

Svensk benämning

Mer information i denna guide

UNRWA

FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar

UNRWA

UNDP

FN:s utvecklingsprogram

UNDP

The World Bank

Världsbanken

Världsbanksgruppen

ESCWA

Ekonomiska och sociala kommissionen för Västasien

ESCWA

UN-HABITAT

FN:s centrum för boende- och bebyggelsefrågor

UN-HABITAT

OCHA

FN:s kontor för samordning av humanitära insatser

OCHA

Mer om FN och mellanösternkonflikten

 • Question of Palestine.
  • UNISPAL, en kronologisk översikt, relevanta rapporter och resolutioner i fulltext som tagits i FN om Palestinafrågan.
 • Mideast Roadmap. Dokument om arbetet med den så kallade färdplanen för fred i Mellanöstern, som initierats av USA, FN, Ryssland och EU.
 • UN News Information om utvecklingen i Mellanöstern.
 • Political and Peacebuilding Affairs, Middle East Peace Process. En ämnesportal till FN:s insatser i Mellanöstern med bakgrundsinformation och länkar till relevanta FN-organ.
 • UNRIC Library Backgrounders med relevanta länkar inom FN-systemet, till exempelvis FN-dokument, fördrag, deklarationer, generalsekreterare rapporterar, ett urval av tal och uttalanden från FN-tjänstemän, artiklar i FN-tidskrifter etc.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-02-15