Irakkriget

Förenta Nationerna har under lång tid följt händelseutvecklingen i Irak. 
Efter kriget mot Kuwait 1991 beslutade FN:s säkerhetsråd att förbjuda Irak att inneha massförstörelsevapen och påbjöd kontroll av innehav och tillverkning av sådana vapen genom FN:s vapeninspektörer.

Då Irak vägrade samarbeta kring denna fråga antog säkerhetsrådet resolution S/RES/1441 (2002), enligt vilken säkerhetsrådet kulle tillåta militärt ingripande, om inte Irak samarbetade. Ett långdraget spel har sedan dess utspelats mellan Irak och världssamfundet om bl a dessa vapeninspektioner.

Irakkriget var inte sanktionerat av FN:s säkerhetsråd. Med stöd av FN-stadgan gav aldrig säkerhetsrådet sitt tillstånd till våldsanvändning mot Irak. Trots detta inledde sitt USA och Storbritannien sitt angrepp mot Irak den 20 mars 2003.

Säkerhetsrådets resolution S/RES/1546 (2004) lade grunden för ett självständigt Irak och innebar en stärkt roll för FN i demokratiseringsprocessen. FN spelar en viktig i återuppbyggnaden och satsar stora resurser för humanitära och ekonomiska insatser i Irak.

Mer om FN och Irakkriget

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-02-15