FN:s ämnesområden

Att söka i FN:s dokumentation efter ämne kan vara svårt. Det beror på att nästan varje område av internationell betydelse kan kopplas till någon del av FN:s arbete. Många FN-organ behandlar olika aspekter av samma problem under olika ämnesrubriker och agendapunkter. Innan man söker i FN:s dokumentation är det därför bra att fundera över vilket ämne man söker samt bestämma vilken information man efterfrågar.

Det finns en traditionell indelning av FN:s verksamhet i fem stora ämnesblock:

Denna ämnesindelning ger oss ingångar till en mängd FN-organ som arbetar med dessa frågor.

Senast uppdaterad: 2023-03-24