FN:s ämnesområden

Att ämnesindela FN-organisationen är svårt med tanke på att Förenta Nationernas verksamhet omfattar alla ämnesområden, som berör internationell politik. Dessutom arbetar flera FN-organ med samma ämnesområde fastän med särskilda aspekter på en fråga.

Detta innebär, att man inför en sökning i FN:s dokumentation noga måste ta ställning till sitt ämne och bestämma, vilken typ av information, man efterfrågar.

Det finns en traditionell indelning av FN:s verksamhet i fem stora ämnesblock:

Denna ämnesindelning ger oss ingångar till en mängd FN-organ som arbetar med dessa frågor.