2021-års Jus Gentium Research Award till United Nations Digital Library

Jus Gentium Research AwardAmerican Society of International Law (ASIL) och International Legal Research IG har tilldelat Jus Gentium Research Award 2021 till United Nations Digital Library Motiveringen lyder: “in recognition that this resource is "one stop shopping" for primary documents crucial to most areas of international law, as this refines and builds a centralized source for all United Nations documented activity, and so provides legal materials embedded in the context of the work of the entire UN system.” 

United Nations Digital Library är en online-katalog över FN-dokument och publikationer som tillhandahålls av Dag Hammarskjöld library, New York. UN Digital Library innehåller FN-dokument, röstningar, tal, kartor och publikationer fritt tillgängligt.

United Nations Digital Library utvecklas och underhålls av personal vid Dag Hammarskjöld library i samarbete med FN-biblioteken i BangkokBeirutGeneve och Wien.

Mänskliga rättighetsdagarna digitalt 19-21 april

Mänskliga rättighetsdagarnaDen 19-21 april är det dags för Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna), https://www.mrdagarna.nu/. Det är ett årligt återkommande arrangemang med syfte att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Tema för denna upplaga av MR-dagarna är: “Mänskliga Rättigheter – en fråga om var du bor?”

Denna gång kommer evenemanget att ske digitalt på grund av covid-19: Digitala utställningar, digitala montrar, digitala seminarier och så vidare.

Uppsala universitet (UU) är tillsammans med Uppsala kommun och Region Uppsala lokala värdar. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Uppsala, deltar i UU:s digitala monter för att svara på frågor om hur du hittar information om FN och mänskliga rättigheter, samt om universitetsbiblioteket.

Välkommen att besöka vår digitala monter och chatta med oss!

Besök MR-dagarnahttps://www.mrdagarna.nu/

FN-information:
DagDok, guide till FN, www.DagDok.org

För frågor till biblioteket:
Telefon: 018-471 39 00
E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se
Webb/Chat: www.ub.uu.se

Nobels fredspris 2020 till FN:s världslivsmedelsprogram

WFP

Den 9 oktober tilldelades FN:s världslivsmedelsprogram Nobels Fredspris.

Nobelkommitténs tillkännagivande: https://www.nobelprize.org/

Världslivsmedelsprogrammets (WFP) tillkännagivande: https://insight.wfp.org/world-food-programme-chief-pays-tribute-to-front-line-staff-and-partners-after-nobel-peace-prize-fc406608d60

Generalsekreterarens uttalande om Nobels fredspris 2020: https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-10-09/secretary-general%E2%80%99s-statement-the-awarding-of-the-2020-nobel-prize-for-peace-the-world-food-programme

Generalsekreterarens gratulationer: http://webtv.un.org/watch/ant%C3%B3nio-guterres-un-secretary-general-on-the-awarding-of-the-2020-nobel-prize-for-peace-to-the-world-food-programme/6199155473001/

Uttalande av WFP:s verkställande direktör: https://www.wfp.org/news/world-food-programme-awarded-nobel-peace-prize-statement-wfp-executive-director-david-beasley

UN News Centre: https://news.un.org/en/story/2020/10/1075012

All information och marknadsföringsmaterial som finns på de webbplatser som anges ovan har tillhandahållits av FN och Dag Hammarskjöld library, New York. Materialet är fritt att använda. Ange alltid källa!

Förenta Nationerna och Nobels fredspris

9 oktober, 2020

wfp

Vi gratulerar FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) som i dag erhöll Nobels fredspris 2020, “for its efforts to combat hunger, for its contribution to bettering conditions for peace in conflict-affected areas and for acting as a driving force in efforts to prevent the use of hunger as a weapon of war and conflict” ("För dess försök att bekämpa svält, för dess arbete med att förbättra villkor för fred i konfliktområden, och för att de är en drivande kraft i försöken att förhindra användandet av svält som vapen i krig och konflikter.")

WFP prioriterar i sitt arbete: Globala målet 2 - Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

WFP - Press Briefing: Nobel Peace Prize Win (Geneva, 9 October 2020)

FN-pristagare genom tiderna

Nobels fredspris har tilldelats:

Internationella fredsdagen 21 september 2020

Internationella fredsdagen

För att fira sitt 75-års jubileum, har FN bjudit in världens befolkning att delta i UN75, som förmodligen kommer att bli den största globala dialogen om hur vi skapar en fredlig och välmående framtid.

FN:s generalförsamling har förklarat att Internationella fredsdagen 2020 ska ägnas åt att stärka fredsidealen genom att iaktta 24 timmar av icke-våld och eldupphör. För mer information om denna dag, https://www.un.org/en/observances/international-day-peace

Student Observance är ett online-evenemang som inleds med en dialog mellan FN:s fredsbudbärare, United Nations Messengers of Peace, och unga människor runt om i världen. Du kan delta i evenemanget, http://bit.ly/peacedaylive, den 17 september 2020, kl 16:00-18:00. (Kl 10:00-12:00 lokaltid i New York).

FN:s generalsekreterare, António Guterres, har uttryckt önskan om att vi alla ägnar den internationella fredsdagen till att utbyta idéer om hur vi kan uppnå ett eldupphör världen över och vända den kris som COVID-19 medfört till ett tillfälle för fred.

Peace bell

Därefter följer Peace Bell-cermonin med FN:s generalsekreterare, generalförsamlingens president och Japans ständiga representant vid FN. 

All information och marknadsföringsmaterial som finns på de webbplatser som anges ovan har tillhandahållits av FN och Dag Hammarskjöld library, New York. Materialet är fritt att använda. Ange alltid källa!

Internationella fredssoldatdagen 2020

UN Peacekeepers

FN firar Internationella fredssoldatdagen - International Day of UN Peacekeepers - den 29 maj. 2020 är det 20 år sedan som Säkerhetsrådets resolution 1325 antogs. Den erkänner kvinnors viktiga roll i det fredsbevarande arbetet. Därför är årets tema "Kvinnor i fredsbevarande insatser : en nyckel till fred".

Här följer några källor till mer information:

FN:s generalsekreterares videomeddelande för nedladdning (mp4 format) (På engelska)

Dag Hammarskjöld library, New York har sammanställt listan över informationskällor.

I DagDok hittar du:

Jordens dag 2020

Den 22 april 2020, firar vi Jordens dag 50 år. Ett initiativ som togs för att uppmärksamma världens miljöproblem.

Informationskällor

Webbplatsen UN International day events, https://www.un.org/en/observances/earth-day

Forskningsguider sammanställda av Dag Hammarskjöld Library, New York.

FN:s generalsekreterare


UN chief on International Mother Earth Day (22 April) - YouTube
António Guterres (United Nations Secretary-General) on International Mother Earth Day (22 April 2020), www.youtube.com

Ovanstående källor tillhandahålls av Förenta Nationerna och kan användas. Ange alltid källan.

Internationella kvinnodagen den 8 mars

Dag Hammarskjöld library, New York, har sammanställt en lista över använbara källor som tar upp olika resultat av kvinnors kamp och jämställdshetsfrågor:

2010-2020 UN News gör en tillbakablick

UN News har gjort en tillbakablick på de största händelserna mellan åren 2010 och 2019.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 1, 2010 - 2013 fokuserar på jordbävningen i Haiti, starten av den alltjämt pågående konflikten i Syrien, Malala Yousafzais arbete med flickors rätt till utbildning och FN-missionen i Mali.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 2, 2014 - 2016. Det värsta utbrottet av Ebola någonsin, klimatmötet i Paris som resulterade i 'Paris climate agreement', fredsprocessen i Colombia med stöd av en FN-mission, de nya globala målen Agenda 2030..

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del tre, 2017-2019. UN News Agenda 2030, Rohingya-folkets flyktingkris, FN-missionen i Liberia avslutas, kampen mot klimatkrisen, klimatkonferensen i Madrid COP25. 

Mänskliga rättigheter 70 år : 30 artiklar - 30 dokument

Dag Hammarskjöld library, New York, har sammanställt en kort film om de mänskliga rättigheterna 70 år.

Senast uppdaterad: 2023-03-10