FN-bibliotek och informationscentra

Förenta nationerna deklarerar som demokratisk princip att information om dess verksamhet ska nå ut till alla medlemsländer, därför finns ett antal FN-bibliotek och informationscentra inrättade runt om i världen.

Dag Hammarskjöld och juridiska biblioteket

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket  är en del av Uppsala univeristetsbibliotek och är Nordens största depåbibliotek för Förenta Nationerna. Här finns en komplett samling FN-dokument i tryckt form för perioden 1946-1992, samt tillgång till elektroniska och tryckta resurser för senare tid.

Övriga FN-bibliotek i Sverige

Samlingar av FN-dokument finns även på Riksdagsbiblioteket och vid universitetsbiblioteken i Göteborg och Lund.

FN-organisationens centrala bibliotek

Ända sedan FN:s begynnelse har FN-biblioteken tillhandahållit informationsservice åt FN:s sekretariat, de permanenta beskickningarna och till allmänheten.

FN-organisationens centrala bibliotek är Dag Hammarskjöld Library, New York (UNHQ) och Library of the United Nations Office at Geneva (UNOG), som även inkluderar Nationernas Förbunds arkiv.

Till de centrala FN-biblioteken räknas även:

  • Addis Ababa (ECA). Economic Commission for Africa - Knowledge Service Section inkl. Library Services.
  • Bangkok (ESCAP). Library of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
  • Beirut (ESCWA). Library of the Economic and Social Commission for Western Asia.
  • Dakar (IDEP). Library of the African Institute for Economic Development and Planning.
  • Mexico (ECLAC). Information Resource of the ECLAS Subregional Headquarters in Mexico.
  • Nairobi. Sergio Vieira de Mello United Nations Library är ett gemensamt initiativ taget av FN-organen baserade i Nairobi.
  • Santiago (ECLAC). Library of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean.
  • Tokyo (UNU). Biblioteket vid United Nations University.
  • Vienna (UNOV). Vienna International Centre har ett nära samarbete med två andra bibliotek: International Trade Law (UNCITRAL) Library och United Nations Information Service (UNIS) Library.

Depåbibliotek

Genom ett världsomspännande nät av depåbibliotek erbjuds alla FN-medlemmar gratis tillgång till dokument, rapporter, böcker och andra tryckta och elektroniska källor.

Informationscentra

Regionala informationscentra är upprättade i de olika världsdelarna. Det regionala kontoret för Västeuropa finns i Bryssel - Förenta Nationernas regionala informationskontor för Västeuropa - UNRIC - med tillgång till svensktalande informationsspecialister. Även webbplatsen informerar på svenska.

FN-förbund

Svenska FN-förbundet är en organisation som sprider kunskap om FN i Sverige. Det finns ett hundratal FN-förbund i världen som ingår i World Federation of United Nations Associations - WFUNA. Både WFUNA och Svenska FN-förbundet har konsultativ status i ECOSOC, enligt dokumentet List of non-governmental organizations in consultative status with the Economic and Social Council, 2008.

Senast uppdaterad: 2023-12-01