Hitta FN-dokument och -rapporter

Att hitta FN-dokument och rapporter kräver kunskaper om FN:s organisations grundläggande struktur och processer. Alla dokument speglar denna struktur eftersom de utfärdas av FN-enheten där en viss fråga har behandlats.

FN-dokument utfärdas av kärnorganisationen, medan fackorganen har eget förlags- och depåbibliotekssystem.

FN-dokumenten är viktiga källor för studier och forskning. I dag finns FN-dokument tillgängliga online via databaser eller webbplatser. Tidigare var man hänvisad till de tryckta dokumenten som distribuerades till depåbibliotek runt om i världen. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket vid Uppsala universitet är ett av FN:s depåbibliotek.

Hur hittar jag FN-dokument?
 1. Börja med DagDok. Fundera över var i FN:s organisation eller till vilket ämne frågan som dokumentet behandlar hör hemma.
 2. Sök i FN:s årsbok, Yearbook of the United Nations. Den ger en överblick över FN:s arbete samt referenser till dokument (dokumentsymboler).
 3. ​Sök i relevanta FN-databaser
 4. Sök på webbplatsen för organet.
 5. ​Sök efter tryckt material i ett FN-depåbibliotek.

FN-dokument = 'Official record'

'Official records' är en serie tryckta dokument som rör arbetet i de viktigaste organen i FN (Generalförsamlingen, Säkerhetsrådet och Ekonomiska och sociala rådet). Vissa FN-konferenser kan också ha 'official records'. 'Official reccords' definieras i Regulations for the Control and Limitation of Documentation, ST/AI/189/Add.3/Rev.2.

Vanligtvis består 'official records' av ett organs mötesprotokoll, samt resolutioner och beslut. Rapporter och andra dokument i urval publiceras som bilagor ('annexes') eller tillägg ('supplements') till 'official records'. Dokumenten innehåller ordagranna lydelser eller sammanfattningar av möten för berörda organ.

Dokumentationen ger insikt i FN-organens handlingar

Varje FN-dokument har en dokumentsymbol. Det enklaste sättet att hitta ett dokument är att använda denna symbol.

Dokumentsymboler och FN:s klassifikationssystem

Redan vid FN:s grundande 1946 insåg man behovet av ett system för hur alla dokument skulle ordnas. Man skapade ett klassifikationssystem. Varje FN-dokument har därför en unik symbol som anger till vilket FN-organ som dokumentet har lämnats. Symbolen återfinns i övre högra hörnet eller på omslaget. I Generalförsamlingens allra första dokument Outline of symbols for General Assembly and other United Nations documents (A/1) finns en översikt över detta system.

Tips! Gå direkt till dokumentet genom att skriva undocs.org/ följt av dokumentsymbolen i webbläsarens adressfält: Ex. undocs.org/A/1 Observera att alla dokument inte finns tillgängliga elektroniskt.

Dokumentsymbol, vad är det?
 • En kombination av siffror och bokstäver.
 • En unik beteckning för ett FN-dokument - en symbol för alla språk.
 • Anger till vilket FN-organ dokumentet har lämnats.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online

Index to Proceedings (ITP) of the General Assembly

The Index to Proceedings (ITP) of the General Assembly is an annual bibliographic guide to the proceedings and documentation of the General Assembly. It is divided into two parts: a subject index and an index to speeches.

The Index to Proceedings also includes: 

 • Sessional information: Lists officers and provides information on the rules of procedure and on the republication of the resolutions and decisions; 
 • Check-list of meetings: Lists the plenary meetings of the Assembly and the meetings of the Main Committees;
 • Agenda: Lists items considered by and brought before the General Assembly together with the subject headings under which they appear in the Subject index;
 • Subject index: Provides topical access to General Assembly documentation arranged alphabetically by agenda subjects and lists documents submitted under each agenda item, the meetings at which the items were considered, and the action taken on each item, if any;
 • List of documents: Lists documents issued in connection with the session and provides information on the republication of provisional documents in the printed Supplements to Official Records;
 • Reports of the Main and procedural committees: Provides a listing by subject of the reports on the items discussed in the committees;
 • Resolutions adopted during the session: Indicates the number and title of each resolution, the meeting number and date, the agenda item number, and the vote where appropriate;
 • Voting chart of resolutions: Lists resolutions adopted by recorded or roll-call vote, indicating the vote of each Member State.

For more information about these valuable research tools produced by the UN Dag Hammarskjöld Library, we refer you to the following resource: https://ask.un.org/faq/14542.

In addition, our library offers an extensive research guide about all the General Assembly documentation: http://research.un.org/en/docs/ga

Our searchable list of "Member States on the Record" also offers a quick access  to information about membership and statements of Member States at the UN.

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

Aktuellt från FN

 • UN News. Senaste nytt från Förenta Nationerna.
 • In Focus. En snabbguide med en tydlig översikt över aktuella FN-frågor, med länkar till uttalanden, resolutioner och andra viktiga resurser.
 • UN Web TV ett urval av livesändningar av FN-möten och evenemang samt förinspelade program och dokumentärer om olika globala ämnen.
 • UNRIC Library Newsletter, ett månatligt nyhetsbrev från FN:s regionkontor i Bryssel.

DagDok - din guide till FN-dokumentationen

DagDok är en samlad ingång till FN och FN:s dokumentation.

DagDok är Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets guide till FN-dokumentationen. Dess syfte är att hjälpa dig att hitta FN-rapporter och dokument, samt bakgrundsinformation om FN:s verksamhet.

DagDok innehåller en genomgång av hela FN:s organisation med dess huvudorgan, underorgan och fackorgan. Varje sida ger en kortfattad bakgrundsinformation samt länkar till olika typer av resurser där du kan hitta FN-dokument eller -publikationer, antingen som fulltext eller som bibliografisk information.

I DagDok kan du även söka information via FN:s viktigaste verksamhetsområden. Här hittar du tips på länkar till grundläggande dokument och rapporter samt ämnesportaler och specialdatabaser specifikt för varje ämnesområde.

Varför DagDok?

Genom att använda DagDok hittar du snabbt:

 • Bakgrundsinformation till FN:s arbetsformer och verksamhetsområden.
 • Länkar till FN-dokument och -rapporter, samt förklaring till dokumentbeteckningen.
 • Länkar till relevanta webbplatser inom FN-organisationen.
 • Tips på ämnesdatabaser och -portaler till fördjupad information.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ingår i ett världsomspännande nätverk av depåbibliotek för FN-material som erbjuder alla gratis tillgång till FN:s dokument, rapporter, böcker och andra tryckta och elektroniska källor. Detta i enlighet med den demokratiska princip som Förenta Nationerna deklarerar, att information om dess verksamhet ska nå ut till alla medlemsländer. Biblioteket är med sin samling Nordens största FN-bibliotek, i vilken FN-dokument i tryckt form för perioden 1946-2010 ingår, samt tillgång till elektroniska och tryckta resurser för senare tid.

FN-arkivet (Ladda ned förteckning, pdf 3,4 MB.). Den fullständiga dokumentationen i tryckt form från FN:s startår fram till 1992.

Ett bibliotek i Dag Hammarskjölds anda : en historisk bakgrund av Bo Wirmark (2013). Reviderad utgåva 2019. En kort översikt om biblioteket och dess tillkomst och historia.

Senast uppdaterad: 2023-03-22