Hitta FN-dokument och -rapporter

Att hitta FN-dokument och rapporter kräver kunskaper om FN:s organisations grundläggande struktur och processer. Alla dokument speglar denna struktur eftersom de utfärdas av FN-enheten där en viss fråga har behandlats.

FN-dokument utfärdas av kärnorganisationen, medan fackorganen har eget förlags- och depåbibliotekssystem.

FN-dokumenten är viktiga källor för studier och forskning. I dag finns FN-dokument tillgängliga online via databaser eller webbplatser. Tidigare var man hänvisad till de tryckta dokumenten som distribuerades till depåbibliotek runt om i världen. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket vid Uppsala universitet är ett av FN:s depåbibliotek.

Hur hittar jag FN-dokument?
 1. Börja med DagDok. Fundera över var i FN:s organisation eller till vilket ämne frågan som dokumentet behandlar hör hemma.
 2. Sök i FN:s årsbok, Yearbook of the United Nations. Den ger en överblick över FN:s arbete samt referenser till dokument (dokumentsymboler).
 3. ​Sök i relevanta FN-databaser
 4. Sök på webbplatsen för organet.
 5. ​Sök efter tryckt material i ett FN-depåbibliotek.

FN-dokument = 'Official record'

'Official records' är en serie tryckta dokument som rör arbetet i de viktigaste organen i FN (Generalförsamlingen, Säkerhetsrådet och Ekonomiska och sociala rådet). Vissa FN-konferenser kan också ha 'official records'. 'Official reccords' definieras i Regulations for the Control and Limitation of Documentation, ST/AI/189/Add.3/Rev.2.

Vanligtvis består 'official records' av ett organs mötesprotokoll, samt resolutioner och beslut. Rapporter och andra dokument i urval publiceras som bilagor ('annexes') eller tillägg ('supplements') till 'official records'. Dokumenten innehåller ordagranna lydelser eller sammanfattningar av möten för berörda organ.

Dokumentationen ger insikt i FN-organens handlingar

Varje FN-dokument har en dokumentsymbol. Det enklaste sättet att hitta ett dokument är att använda denna symbol.

Dokumentsymboler och FN:s klassifikationssystem

Redan vid FN:s grundande 1946 insåg man behovet av ett system för hur alla dokument skulle ordnas. Man skapade ett klassifikationssystem. Varje FN-dokument har därför en unik symbol som anger till vilket FN-organ som dokumentet har lämnats. Symbolen återfinns i övre högra hörnet eller på omslaget. I Generalförsamlingens allra första dokument Outline of symbols for General Assembly and other United Nations documents (A/1) finns en översikt över detta system.

Tips! Gå direkt till dokumentet genom att skriva undocs.org/ följt av dokumentsymbolen i webbläsarens adressfält: Ex. undocs.org/A/1 Observera att alla dokument inte finns tillgängliga elektroniskt.

Dokumentsymbol, vad är det?
 • En kombination av siffror och bokstäver.
 • En unik beteckning för ett FN-dokument - en symbol för alla språk.
 • Anger till vilket FN-organ dokumentet har lämnats.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

Aktuellt från FN

 • UN News. Senaste nytt från Förenta Nationerna.
 • In Focus. En snabbguide med en tydlig översikt över aktuella FN-frågor, med länkar till uttalanden, resolutioner och andra viktiga resurser.
 • UN Web TV ett urval av livesändningar av FN-möten och evenemang samt förinspelade program och dokumentärer om olika globala ämnen.
 • UNRIC Library Newsletter, ett månatligt nyhetsbrev från FN:s regionkontor i Bryssel.

DagDok - din guide till FN-dokumentationen

DagDok är en samlad ingång till FN och FN:s dokumentation.

DagDok är Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets guide till FN-dokumentationen. Dess syfte är att hjälpa dig att hitta FN-rapporter och dokument, samt bakgrundsinformation om FN:s verksamhet.

DagDok innehåller en genomgång av hela FN:s organisation med dess huvudorgan, underorgan och fackorgan. Varje sida ger en kortfattad bakgrundsinformation samt länkar till olika typer av resurser där du kan hitta FN-dokument eller -publikationer, antingen som fulltext eller som bibliografisk information.

I DagDok kan du även söka information via FN:s viktigaste verksamhetsområden. Här hittar du tips på länkar till grundläggande dokument och rapporter samt ämnesportaler och specialdatabaser specifikt för varje ämnesområde.

Varför DagDok?

Genom att använda DagDok hittar du snabbt:

 • Bakgrundsinformation till FN:s arbetsformer och verksamhetsområden.
 • Länkar till FN-dokument och -rapporter, samt förklaring till dokumentbeteckningen.
 • Länkar till relevanta webbplatser inom FN-organisationen.
 • Tips på ämnesdatabaser och -portaler till fördjupad information.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ingår i ett världsomspännande nätverk av depåbibliotek för FN-material som erbjuder alla gratis tillgång till FN:s dokument, rapporter, böcker och andra tryckta och elektroniska källor. Detta i enlighet med den demokratiska princip som Förenta Nationerna deklarerar, att information om dess verksamhet ska nå ut till alla medlemsländer. Biblioteket är med sin samling Nordens största FN-bibliotek, i vilken FN-dokument i tryckt form för perioden 1946-2010 ingår, samt tillgång till elektroniska och tryckta resurser för senare tid.

FN-arkivet (Ladda ned förteckning, pdf 3,4 MB.). Den fullständiga dokumentationen i tryckt form från FN:s startår fram till 1992.

Ett bibliotek i Dag Hammarskjölds anda : en historisk bakgrund av Bo Wirmark (2013). Reviderad utgåva 2019. En kort översikt om biblioteket och dess tillkomst och historia.

Senast uppdaterad: 2024-02-15