Internationella fredssoldatdagen 2020

UN Peacekeepers

FN firar Internationella fredssoldatdagen - International Day of UN Peacekeepers - den 29 maj. 2020 är det 20 år sedan som Säkerhetsrådets resolution 1325 antogs. Den erkänner kvinnors viktiga roll i det fredsbevarande arbetet. Därför är årets tema "Kvinnor i fredsbevarande insatser : en nyckel till fred".

Här följer några källor till mer information:

FN:s generalsekreterares videomeddelande för nedladdning (mp4 format) (På engelska)

Dag Hammarskjöld library, New York har sammanställt listan över informationskällor.

I DagDok hittar du:

FN 75 år


FN 75 år