© United Nations

Välkommen till DagDok

22 januari 2015: Framåtblick 2015.

DagDok är Dag Hammarskjöldbibliotekets guide till FN-dokumentationen och en hjälpreda för dig, som söker FN-dokument och rapporter.

DagDok visar dig sökvägar, referenser och länkar till fulltextmaterial på FN:s officiella hemsidor och titlar i Dag Hammarskjöldbibliotekets online-katalog.

DagDok ger bakgrundsinformation om FN:s arbetsformer och verksamhetsområden och slussar dig vidare till fördjupad informationssökning genom tips om index, specialdatabaser och ämnesportaler.

 FN 70 år

2015 firar Förenta Nationerna 70 år. 

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2015-01-30